Is de TOZO voldoende om de komende maanden te kunnen overleven?

Zoals u heeft vernomen heeft het kabinet een aantal maatregelen in het leven geroepen met als doel om ondernemers die vanwege de coronacrisis in financiële noodweer verkeren. Onze bedrijfsjuristen hebben de maatregelen van het noodpakket onder de loep genomen. Hulde aan het kabinet voor hun snelle handelswijze. Toch vragen wij ons af of de genomen maatregelen voldoende zijn om alle gederfde inkomsten te dekken en de geleden schade te beperken.

Analyse van het noodpakket 

Als wij het noodpakket nader onder de loep nemen kan worden gesteld dat het noodpakket gericht is op de primaire levensbehoefte van de ondernemer. Het noodpakket biedt geen oplossing voor de liquiditeitstekorten die zijn ontstaan waardoor menig ondernemer hun bedrijfslasten niet meer kunnen betalen. Ook de verruimde borgstellingen voor bedrijven zal niet gauw leiden tot het verstrekken van noodkredieten door banken en financiële instellingen.

De verleende uistel van betaling voor belastingen moet echt worden gezien als een uitstel! De verschuldigde belasting zal later alsnog moeten worden betaald. Uitstel van betaling is verschuiven van een probleem.

De mogelijkheid tot het verkrijgen van een Bbz uitkering biedt soelaas om de prive vaste lasten te kunnen betalen. De uitkering wordt om niet verstrekt. Hetgeen inhoudt dat er geen tegenprestaties tegenover staat. Met andere woorden de uitkering is dan een gift. Komt je inkomen toch boven het sociaal minimum, dan kan het zijn dat de ondernemer de uitkering terug moet betalen.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is nog niet van kracht, ook al zijn de contouren van de regeling bekend.

Advies 

Maak gebruik van de Tozo regelingen pas op het moment dat het niet anders kan. Verstrekt bij het aanvragen van bedrijfsfinanciering of een uitkering zoveel mogelijk informatie. Leg gemaakte afspraken schriftelijk vast. Zoek juridisch advies en ondersteuning op het moment dat een beroep wordt gedaan op een van de mogelijkheden die het noodpakket biedt. Voorkom navordering of onnodige afwijzing.

Ondersteuning door de bedrijfsjuristen van Ansbertus 

Onze bedrijfsjuristen adviseren u graag. Vul hiervoor onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Of bel ons op telefoonnummer 088-2016598.

Contactformulier 

    Uw naam

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Onderwerp

    Uw bericht