About ansbertus

This author has not yet filled in any details.
So far ansbertus has created 4 blog entries.

Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

Zwangerschap en een vaststellingsovereenkomst

In deze blog gaan wij in op een recente casus die wij hebben behandeld. In dit praktijkvoorbeeld konden werkgever en de werknemer niet meer door een deur. De werknemer had een leiddinggevende functie. De kern van het conflict tussen partijen was de wijze waarop de werkzaamheden werden verricht en de vele fouten die door de werknemer werden gemaakt. De werknemer kon slecht tegen kritiek en vond dat de werkgever niet zo moeilijk moest doen. Na de vele discussies had de werknemer besloten om zonder enig bericht van afwezigheid of ziekmelding een maand niet op haar werk te verschijnen.

Om het conflict op te lossen heeft de werkgever een vaststellingsovereenkomst aangeboden. De werknemer heeft in eerste instantie ingestemd met de overeenkomst maar heeft deze binnen 14 dagen vernietigd. Volgens de werknemer mocht de werkgever geen vaststellingsovereenkomst aanbieden omdat een opzegverbod geldt. Heeft de werknemer het bij de juiste eind? Lees snel verder voor het antwoord op de vraag.

Opzegverbod bij opzeggen wegens zwangerschap

Onder normale omstandigheden is het een werkgever wettelijk niet toegestaan om in geval van zwanger de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zulks conform artikel 7:670 lid 2 BW.

“De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet opzeggen gedurende de zwangerschap. De werkgever kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van een arts of van een verloskundige verlangen. Voorts kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet opzeggen gedurende de periode waarin zij bevallingsverlof als bedoeld in artikel 3:1, derde lid, van de Wet arbeid en zorg geniet en na werkhervatting, gedurende het tijdvak van zes weken aansluitend op dat bevallingsverlof, dan wel aansluitend op een periode van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid die haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap en die aansluit op dat bevallingsverlof. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer voorts niet opzeggen gedurende de periode dat hij verlof geniet als bedoeld in artikel 3:1a, eerste of vierde lid, van de Wet arbeid en zorg.”

Opzeggen is dus niet mogelijk. Wel kan de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Uitgangspunt is dat een rechter geen ontbinding kan uitspreken indien er zich ontslagverboden uit artikel 7:670 Burgerlijk Wetboek voordoen (artikel 7:671b lid 2 Burgerlijk Wetboek). Echter indien de werkgever om ontbinding verzoek bij de rechter op grond van artikel 7:669 lid 3 onderdeel c t/m h Burgerlijk Wetboek en er zich opzegverboden voordoen zoals opgenomen in artikel 7:670 leden 1 t/m 4 en 10 Burgerlijk Wetboek (zoals het opzegverbod tijdens zwangerschap, bevallingsverlof en 6 weken daarna) kan de rechter het ontbindingsverzoek toch inwilligen, indien:

 1. het verzoek geen verband houdt met omstandigheden waarop die opzegverboden betrekking hebben; of
 2. er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen (7:671b lid 6 Burgerlijk Wetboek).

In het praktijkvoorbeeld is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitspreken en gaat dan voorbij aan het opzegverbod.

Vaststellingsovereenkomst

Bij het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst mag het conflict niet direct of indirect aan de zwangerschap van een werknemer worden gelinkt. In de vaststellingsovereenkomst moet er duidelijk vermeld worden dat er sprake is van een verschil van inzicht in het uitvoeren van werkzaamheden en dat de werkgever het initatief neemt om op grond van een verstoorde arbeidsverhouding tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wenst over te gaan.

Tips voor de werkgever 

In geval van disfunctioneren van een werknemer waarbij er sprake is van zwangerschap adviseren wij werkgevers om de rechter te verzoeken om op grond van een verstoorde arbeidsrelatie de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bouw een goed dossier op. Voer functioneringsgesprekken en leg deze vast in het personeelsdossier. Stel samen met de werknemer een verbeteringsplan op en biedt daarbij indien mogelijk cursussen aan. Ga in geval van zwangerschap voor de zekerheid van een gerechtelijke uitspraak. Het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst is mogelijk en behoort zeker tot de mogelijkheid om een arbeidsconflict te beëindigen.

Het inwinnen van juridisch advies is geen overbodige luxe. Bij arbeidsrechtelijke geschillen heeft Ansbertus topjuristen in huis die u van gedegen advies kunnen voorzien. Leg uw casus vrijblijvend aan ons voor. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 088-2016598 of stuur een e-mailbericht naar arbeidsrecht@ansbertus.nl 

Alle blogs

901 2020

Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

By |januari 9th, 2020|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

Zwangerschap en een vaststellingsovereenkomst In deze blog gaan wij in op een recente casus die wij hebben behandeld. In dit praktijkvoorbeeld konden werkgever en de werknemer niet meer door een deur. De werknemer had [...]

2012 2019

Tips en Trucs slapend dienstverband

By |december 20th, 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Tips en Trucs slapend dienstverband

Beëindiging slapend dienstverband Zeer recent heeft de Hoge Raad bij arrest beslist dat werkgevers moeten instemmen met het beëindigen van een slapend dienstverband indien een medewerker daarom vraagt. De werkgever is gehouden om de [...]

312 2019

Alles wat u moet weten over de WAB

By |december 3rd, 2019|Categories: Arbeidsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Alles wat u moet weten over de WAB

Checklist WAB: Alles wat u moet weten over de WAB U heeft er misschien al iets over gehoord in het nieuws: de Wet Arbeidsmarkt in Balans, vaak kortweg WAB genoemd. In dit artikel brengen [...]

By |januari 9th, 2020|Arbeidsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

Tips en Trucs slapend dienstverband

Beëindiging slapend dienstverband

Zeer recent heeft de Hoge Raad bij arrest beslist dat werkgevers moeten instemmen met het beëindigen van een slapend dienstverband indien een medewerker daarom vraagt. De werkgever is gehouden om de transitievergoeding te betalen. Wat voor gevolgen heeft de uitspraak van de Hoge Raad voor u als werkgeverszijnde?

Gevolgen voor de werkgever

Zoals u hierboven hebt gelezen bent u als werkgever gehouden om de transitievergoeding te betalen.  De aan de werknemer te betalen vergoeding wordt dan berekend per de datum waarop de werknemer 104 weken ziek was. U heeft gelukkig niet het loon door te betalen. Bij het uitbetalen van de transitievergoeding moet u rekening houden met de compensatie op grond van de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Op grond van genoemde wetgeving komt u als werkgever – indien u aan de voorwaarden voldoet – in aanmerking voor een compensatie / teruggave van de door u betaalde transitievergoeding.

Het bedrag dat u transitievergoeding heeft uitbetaald kan verschillen met de hoogte van de compensatie. Zoals het nu eruit ziet zal het UWV in beginsel namelijk uitgaan van de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Indien de einddatum in 2020 ligt,  dan zal het UWV enkel de nieuwe transitievergoeding, berekend op basis van de nieuwe wet Wet Arbeidsmarkt in Balans, vergoeden. Vele vergoedingen zullen vaak lager uitvallen.

Tips en trucs

Om voor een hogere compensatievergoeding in aanmerking te komen adviseren wij u als werkgever om spoedig voor einde van het jaar 2019 de arbeidsrelatie te beëindigen. Voordeel is dat de overeenkomst snel tot einde kan komen en dat de opzegtermijn in de meeste gevallen buiten beschouwing kan worden gelaten.

Advies: Indien u als werkgever de maximale compensatie wenst, dan is direct actie vereist, zodat de arbeidsovereenkomst alsnog in het jaar 2019 kan eindigen. U kunt ook de arbeidsovereenkomst opzeggen in het jaar 2019. Dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. Hoe dit precies in zijn werkt graag vertellen wij u graag. Neem voor vrijblijvend advies telefonisch contact met ons op.

Het initatief voor het beeindigen van de arbeidsovereenkomst ligt bij de werknemer maar het kan voor u gunstig  uitpakken indien het dienstverband nog in 2019 wordt beëindigd. Beëindiging middels een vaststellingsovereenkomst is de meest praktische en snelle wijze.

Als een of meerdere van uw werknemers met een slapend dienstverband u benaderd met het verzoek om het dienstverband te beëindigen, doen dan snel zaken en laat het niet aankomen op een rechtszaak. Veelal zult u waarschijnlijk niet voor een vergoeding van de tranisitievergoeding in aanmerking komen.

Geen vergoeding voor slapende werknemers met einde wachttijd voor 1 juli 2015

Werknemers die voor 1 juli 2015 al twee jaar ziek waren, hadden destijds geen recht op een transitievergoeding en dat wordt nu niet anders. Een werkgever krijgt voor deze gevallen ook geen compensatie van het UWV. De arbeidsovereenkomsten met deze slapende werknemers hoeven niet beëindigd of opgezegd te worden en deze werknemers hebben, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, dus geen recht op een transitievergoeding.

Wetgeving volop in ontwikkeling

Graag informeren wij u dat de recente uitspraak van de Hoge Raad veel teweeg heeft gebracht. Ook de Wet Compensatie Transitievergoeding is vrij nieuw en kan aan allerlei aanpassingen onderhevig zijn. Wij adviseren u om in geval van het beëindigen van een slapend dienstverband juridisch advies in te winnen. Zo bent u ervan verzekerd dat alles in juridische zin wordt opgelost.

Behoefte aan juridisch advies? Een van onze arbeidsjuristen staan u graag te woord op telefoonnummer 088-2016598.

Alle blogs

901 2020

Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

By |januari 9th, 2020|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

Zwangerschap en een vaststellingsovereenkomst In deze blog gaan wij in op een recente casus die wij hebben behandeld. In dit praktijkvoorbeeld konden werkgever en de werknemer niet meer door een deur. De werknemer had [...]

2012 2019

Tips en Trucs slapend dienstverband

By |december 20th, 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Tips en Trucs slapend dienstverband

Beëindiging slapend dienstverband Zeer recent heeft de Hoge Raad bij arrest beslist dat werkgevers moeten instemmen met het beëindigen van een slapend dienstverband indien een medewerker daarom vraagt. De werkgever is gehouden om de [...]

312 2019

Alles wat u moet weten over de WAB

By |december 3rd, 2019|Categories: Arbeidsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Alles wat u moet weten over de WAB

Checklist WAB: Alles wat u moet weten over de WAB U heeft er misschien al iets over gehoord in het nieuws: de Wet Arbeidsmarkt in Balans, vaak kortweg WAB genoemd. In dit artikel brengen [...]

By |december 20th, 2019|Arbeidsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Tips en Trucs slapend dienstverband

Alles wat u moet weten over de WAB

Checklist WAB: Alles wat u moet weten over de WAB

U heeft er misschien al iets over gehoord in het nieuws: de Wet Arbeidsmarkt in Balans, vaak kortweg WAB genoemd. In dit artikel brengen we je op de hoogte van de huidige status van de WAB, en wat het betekent voor de verschillende partijen. Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De wet heeft als doel om meer balans te brengen tussen vaste en flexcontracten.

Ministerie lanceert WAB-checklist

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in oktober een WAB-voorlichtingscampagne gestart. Het doel: werkgevers en werknemers informeren over de per 1 januari 2020 veranderende regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Dit gebeurt via radiospotjes, posters op hogescholen en universiteiten en social mediaberichten. Onderdeel van de campagne is een WAB-checklist op www.rijksoverheid.nl/wab. Op de website staan ook informatie als factsheets met (reken)voorbeelden en kennisdocumenten.

Wat is de Wet arbeidsmarkt in Balans?

De WAB is een wetsvoorstel dat is opgesteld door de regering om de afspraken uit het regeerakkoord concreet te maken. Het kan gezien worden als de opvolging op de Wet Werk en Zekerheid. De overheid wil het met de Wet Arbeidsmarkt in Balans aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen, terwijl flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is.

Wat houdt de WAB in?

De WAB is een uitgebreid pakket maatregelen. De volgende zaken worden o.a. door de WAB beïnvloedt:

 • Ontslagrecht;
 • Transitievergoeding;
 • Proeftijd;
 • Ketenregeling;
 • WW-premie.

Ontslag

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), als de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

Proeftijd

Werkgevers kunnen op grond van het wetsvoorstel langere proeftijden gaan hanteren voor vaste contracten. Dit verandert van twee naar vijf maanden. Belangrijk om te weten is onderdeel van de wet veel kritiek is geweest. Het is dus goed mogelijk dat dit nog wordt aangepast.

Ketenbepaling

De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 contracten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt 3 jaar, het aantal te sluiten contracten blijft 3. Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan. Daarnaast komt er een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Payrollbasis

Tot 31 december 2019 valt payrolling nog onder de uitzendovereenkomst. De WAB introduceert een nieuw type arbeidsovereenkomst, namelijk de payrollovereenkomst. Door de introductie van de payrollovereenkomst op 1 januari 2020 ontstaat onderscheid tussen uitzenden en payrolling. De payrollmedewerker heeft vanaf dan recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. De payrollmedewerker heeft daardoor dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers van de werkgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. Nu geldt deze regeling, de inlenersbeloning, alleen voor een deel van de primaire arbeidsvoorwaarden. Dit blijft ook het geval bij uitzendovereenkomsten.

Aanvullend heeft de payrollmedewerker dezelfde rechtspositie als de eigen werknemers van de opdrachtgever. Hierdoor geldt de ketenbepaling ook voor payrollmedewerkers. Payrollmedewerkers mogen hierdoor maximaal drie contracten in drie jaar ontvangen.

Beschikbaarheid oproepkrachten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

WW-premie

De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

Alle blogs

901 2020

Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

By |januari 9th, 2020|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Zwangerschap en vaststellingsovereenkomst

Zwangerschap en een vaststellingsovereenkomst In deze blog gaan wij in op een recente casus die wij hebben behandeld. In dit praktijkvoorbeeld konden werkgever en de werknemer niet meer door een deur. De werknemer had [...]

2012 2019

Tips en Trucs slapend dienstverband

By |december 20th, 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |Reacties uitgeschakeld voor Tips en Trucs slapend dienstverband

Beëindiging slapend dienstverband Zeer recent heeft de Hoge Raad bij arrest beslist dat werkgevers moeten instemmen met het beëindigen van een slapend dienstverband indien een medewerker daarom vraagt. De werkgever is gehouden om de [...]

312 2019

Alles wat u moet weten over de WAB

By |december 3rd, 2019|Categories: Arbeidsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Alles wat u moet weten over de WAB

Checklist WAB: Alles wat u moet weten over de WAB U heeft er misschien al iets over gehoord in het nieuws: de Wet Arbeidsmarkt in Balans, vaak kortweg WAB genoemd. In dit artikel brengen [...]

By |december 3rd, 2019|Arbeidsrecht|Reacties uitgeschakeld voor Alles wat u moet weten over de WAB

Voorkom belastingheffing bij het kwijtschelden van een schuld

Belastingheffing over een schuld die u heeft kwijtgescholden. Wie wil dat nou? Niet is lastiger dat naast het feit dat uw vordering onbetaald is gebleven, u de vordering heeft moeten afschrijven en u later wordt geconfronteerd met een belastingheffing over het bedrag welke u heeft afgeschreven of kwijtgescholden!

Wees dus waakzaam bij het afschrijven of het kwijtschelden van een vordering. Het zomaar niet innen van een schuld terwijl deze nog invorderbaar is kan een kwijtschelding winst opleveren. Over de winst, zogeheten kwijtscheldingswinst, moet u belasting worden belasting betalen. Ik ken geen enkel ondernemer die graag belasting afdracht. Vooral niet wanneer een product is geleverd of werkzaamheden zijn verricht en de debiteur niet heeft betaald!

Wilt u ingeval van het kwijtschelden van een schuld belastingheffing voorkomen?

Hieronder volgt enkele tips.

 • Leg vast welke stappen u heeft ondernomen om de vordering te innen. Denk hierbij aan het inschakelen van een deurwaarder, incassobureau etc.
 • Leg in uw administratie vast waarom u heeft besloten om de schuld kwijt te schelden
 • Overleg zo nodig met uw fiscalist of accountant
 • Uit de situatie van de debiteur moet blijken dat de vordering oninbaar is

Een besluit om de schuld niet rechtens af te dwingen omdat de kosten zeer hoog zijn is niet voldoende. Dit hoort bij het zogeheten ondernemingsrisico. Tip: verzeker uw vordering bij een kredietverzekeraar.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op. Ik ben telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0655000037.

By |december 28th, 2017|Uncategorized|Reacties uitgeschakeld voor Voorkom belastingheffing bij het kwijtschelden van een schuld

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten